Algemene Voorwaarden

 1. De yogavormen die wij aanbieden bestaan uit de beoefening van lichaamshoudingen (asana’s) en ademhalingstechnieken (pranayama). Daarnaast worden er in de lessen ontspanningsoefeningen en meditatieoefeningen gegeven. Het algemene doel van de lessen is het op een plezierige wijze in stand houden en/of bevorderen van uw gezondheid en welbevinden.
 2. Voor de yogalessen heeft u nodig: gemakkelijk zittende kleding en evt. een handdoek.
 3. Een les die u mist en tijdig heeft afgemeld kan in overleg worden ingehaald. Gemiste lessen kunnen in principe niet meer worden meegenomen naar het volgend blok (maand, kwartaal of jaar, afhankelijk van abonnement).
 4. Door inschrijving verbindt u zich voor de duur van het abonnement (maand, kwartaal of jaar). Bij langdurige ziekte of zwangerschap is een regeling bespreekbaar. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
 5. Als u niet meer wilt deelnemen aan het volgende blok (maand/kwartaal of jaar), dient u dit minstens 14 dagen van tevoren schriftelijk door te geven via het contactformulier op www.yogarootsparkstad.nl. Zoniet, volgt stilzwijgende verlenging. Na uitschrijving worden persoonlijke gegevens vernietigd in verband met uw privacy.
 6. Het cursusbedrag dient voor de start van het lessenblok (maand/kwartaal) te zijn betaald middels doorlopende machtiging voor automatische incasso.
 7. De tarieven zijn te zien op onze website: www.yogarootsparkstad.nl 
 8. Vakantieperiodes houden min of meer gelijke trend met de basisscholen.
 9. U volgt de lessen op eigen risico. Tijdens de les wordt er steeds op gewezen dat geen enkele oefening onplezierig mag zijn of pijn mag doen. Als u onder medische behandeling bent, pleeg dan overleg met uw behandelaar over het volgen van de yogalessen. Geef dit ook aan bij de docent.
 10. De mobiele telefoon dient “uit” te staan tijdens de les.
 11. YogaRoots Parkstad is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen.
 12. YogaRoots Parkstad is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en zal de Beroepscode van de VYN naleven.
 13. Bij klachten proberen we die samen op te lossen. Lukt dat niet dan zal ik u wijzen op de klachtenregeling van de VYN.
 14. Informatie over de VYN is te vinden op www.yoganederland.nl