Lesjaar 4

Lesjaar 4

Opleiding Yogadocent, Bijslijpen en afronden

In het vierde jaar doe je praktijkexamen Daar waar nog bijgeschaafd moet worden zal dat gebeuren. De leerlingen krijgen de kans om stage te lopen binnen Yoga Roots. Dit is facultatief. Echter wanneer wij het nodig achten krijgt een leerling advies om dit te doen als extra training. Je rondt de specialisatie af en presenteert een werkstuk over meditatie. Het werkstuk over meditatie omvat een minimum van 8 pagina’s en een maximum van 15 pagina’s. Binnen de specialisatie verdiep je je verder in de Boeddhistische meditatieprincipes.

Het praktijk examen

In het eerste kwartaal doe je praktijkexamen. Hiervoor wordt een examencommissie samengesteld volgens de eis van het basisprogramma opleidingen (BPO) van de vereniging yogadocenten Nederland. Het praktijkexamen bestaat uit het geven van een yogales met een vooraf bepaald thema of rode draad. De les wordt op belangrijke punten beoordeeld door de examencommissie.

De specialisatie

Het laatste deel is de specialisatie. Zoals hiervoor aangegeven bestaat de specialisatie van de opleiding uit meditatie. De meditatie komt voornamelijk uit de Boeddhistische filosofie. Tijdens de voorgaande drie jaren heb je al uitgebreid praktijkervaring in meditatie opgedaan. Ook is er intensief gewerkt aan de Boeddhistische filosofie. Voor de specialisatie hebben we dus aan ruim 50 uren voldoende om dit af te ronden. In het BPO worden 100 vrije uren toegekend die besteed kunnen worden aan een specialisatie of het uitdiepen van andere onderwerpen. Wij hebben ervoor gekozen om 50 uren extra te verdelen in de vakken anatomie/fysiologie en psychologie en de overige 50 uur voor meditatie. Daar meditatie binnen de yoga ontzettend waardevol is, is hier tijdens de opleiding al heel veel aandacht aan geschonken. Zo krijg je een evenwichtige opleiding met goed onderbouwde en uitgewerkte onderwerpen. Het afronden van de specialisatie bestaat uit het presenteren van het werkstuk.

De vakken in het vierde jaar:

Theorie
-Boeddhisme/Filosofie
-Sutra’s van Patanjali/Filosofie
-Werkstuk begeleiding

Praktijk
-Hatha yoga
-Meditatie
-Mantra
-Praktijkles geven in meditatie
-Meditatiethema’s uitwerken
-Presentatie werkstuk

De eindtermen voor het diploma

De einddoelen van de Hatha-yoga
1 Het goed afronden van de eindscriptie
2 Een voldoende voor het praktijkexamen
3 Een voldoende voor de eindtoets
4 Een aanwezigheid van tenminste 80 procent per jaar
5 De bereidheid tot het naleven van de beroepscode van de V.Y.N.

De einddoelen van de specialisatie meditatie
1 Geslaagd zijn voor het yogagedeelte met scriptie
2 Het werkstuk moet goedgekeurd zijn
3 Het praktijkdeel moet voldoende zijn (praktijk meditatie wordt niet geëxamineerd)

Indien alles goed is afgerond volgt diplomering.

Yoga Roots Parkstad Locaties

HEERLEN EN VOERENDAAL

Bel ons

045-5210459

vereniging-yogadocenten-nederland
europese yoga unie erkenning

Informatie lesjaren

WhatsApp chat